Select Page
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 29 อะไรทำให้คุณต่างจากชาวโลก  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 29 อะไรทำให้คุณต่างจากชาวโลก โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

29 อะไรทำให้คุณต่างจากชาวโลก http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven29-Whatmakesyoudifferent.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 29 อะไรทำให้คุณต่างจากชาวโลก  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 27 วันที่ยอดเยี่ยมรออยู่ข้างหน้าคุณ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

27 วันที่ยอดเยี่ยมรออยู่ข้างหน้าคุณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven27-Yourbestdaysareahead.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 29 อะไรทำให้คุณต่างจากชาวโลก  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 26 จุดเปลี่ยนของชีวิตของท่าน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

26 จุดเปลี่ยนของชีวิตของท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven26-Yourturningpoint.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 29 อะไรทำให้คุณต่างจากชาวโลก  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 25 เมื่อผู้อื่นทำผิดต่อฉัน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

25 เมื่อผู้อื่นทำผิดต่อฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven25-Whenoffensescome_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 29 อะไรทำให้คุณต่างจากชาวโลก  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 24 บอกลาแล้วก้าวไปข้างหน้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

24 บอกลาแล้วก้าวไปข้างหน้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven24-SayGoodbyeandmoveforward_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...