Select Page
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 37 คุณเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้า  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 37 คุณเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

37 คุณเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven37-YouareGodstreasuredpossession_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 37 คุณเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้า  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 36 พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชผ่านท่าน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

36 พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชผ่านท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven36-GoddisplaysHispowerthroughyou_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 37 คุณเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้า  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 35 อธิษฐานด้วยใจกล้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

35 อธิษฐานด้วยใจกล้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven35-Prayingboldprayers_THAI.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 37 คุณเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้า  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 34 ประทานกำลังแก่ฉันเพื่อทำสงคราม โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

34 ประทานกำลังแก่ฉันเพื่อทำสงคราม http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven34-Armedwithpowerforbattle_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 37 คุณเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้า  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งในชีวิตของท่าน | 13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HonorGodwithyourall(Thai)/HonorGodwithyourall13-WhomwillGodhonor.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...