Select Page

ต้องเกิดใหม่ (ยน. 3:7) “การเกิดใหม่ ไม่อาจเข้าใจด้วยสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด แต่เป็นเรื่องของประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:7) { ต้องเกิดใหม่ } 7อย่า​ประ‌หลาด​ใจ​ที่​เรา​บอก​ท่าน​ว่า ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ต้อง​บัง‍เกิด​ใหม่ [แนวคิด] : – นิโคเดมัสประหลาดใจ เพราะพระเยซู บอกให้พวกเขาผู้ซึ่งรู้ธรรมบัญญัติเป็นอย่างดี สอนคนอื่นได้ด้วย...

โยเซฟชาวอาริมาเธีย (มก. 15:42-47) “สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้ เพราะว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:42-47){ โยเซฟชาวอาริมาเธีย } “แล้วโยเซฟก็ไปซื้อผ้าป่าน และอัญเชิญพระศพลงมา เอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วอัญเชิญพระศพไปวางไว้ในอุโมงค์ซึ่งสกัดจากศิลา แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้” มก. 15:46 แนวคิด : •...