Select Page

ขอเชิญเข้ามีประสบการณ์กับความรักอันมากมายของพระบิดา

พบกับ วิทยากร : จีน แอนดรูว์  ผู้เขียนหนังสือ : หัวใจพระบิดา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์2017 เวลา 19.00-21.30 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์2017 เวลา 10.00-19.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์2017 เวลา 10.00-15.00 น. สถานที่ : คริสตจักรพระโขนงแบ๊บติสต์ สุขุมวิท 38 จัดโดย :...