Select Page

เพราะความกลัว ( ยน.9:22 ) “อย่ายอมให้ ความกลัวมนุษย์ ทำให้ชีวิตของเราละทิ้งความเกรงกลัวพระเจ้าเสีย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:22 ) { เพราะความกลัว } 22 ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั้น ก็เพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่า ถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์ จะต้องอเปหิผู้นั้นเสียจากธรรมศาลา แนวคิด : – พวกยิวตกลงกันว่า...

พระเยซูเมตตาฉันแน่ (ลก. 13:10-17) “พระองค์รู้ดีที่สุดว่า นั่นเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17) { พระเยซูเมตตาฉันแน่ } เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด : • หญิงผู้น่าสงสาร ได้รับพระเมตตาอย่างเหลือล้น •...

รับใช้ งานรับใช้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17)  { รับใช้ งานรับใช้ } “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด – อยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันสะบาโต ณ...