Select Page

ยอมเพราะรัก (มก. 15:16-20) “พระองค์ยอมรับการทนทุกข์และการสบประมาททั้งสิ้น เพราะพระองค์ทรงรักเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:16-20){ ยอมเพราะรัก } “ พวกเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมให้พระองค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎมาสวมพระเศียรพระองค์” มก. 15:17 แนวคิด : – ก่อนนำพระเยซูไปตรึง (ก่อนหน้านี้ที่บ้านคายาฟาส พวกเขาถ่มน้ำลายรด ตบหน้า ทุบตี...