Select Page

วิธีการทำพิมเสนน้ำ

อุปกรณ์และขั้นตอนการทำพิมเสนน้ำ 1.พิมเสน 1 ส่วน 2.การบูร 2 ส่วน 3.เมลทอล 3 ส่วน 4.น้ำมันยูคาลิปตัส นิดหน่อย 4.ครกบดยา   วิธีทำ นำพิมเสนใส่ครกตำให้ละเอียด จากนั้นใส่การบูรตามลงไปตำให้ละเอียด แล้วใส่เมลทอลตามลงไปคนให้เข้ากันเมลทอลจะเป็นตัวทำละลาย...