Select Page

เตือนแล้วไม่ฟัง ( ยรม. 36:27-32) “การตักเตือนของพระเจ้า ความเข้มงวดของพระองค์ก็น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 36:27-32) { เตือนแล้วไม่ฟัง } “เราจะลงโทษท่านและเผ่าพันธุ์ของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความผิดบาปของพวกเขา เราจะนำเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราได้ประกาศลงโทษเขา แต่เขาไม่ฟังนั้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุงเยรูซาเล็ม...

ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า (ยก. 4:10) “เราอธิษฐานขอพึ่งพาพระเจ้าในการทำสิ่งต่างๆมากน้อยแค่ไหน?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยก. 4:10 ) { ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า } “พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วพระองค์จะทรงยกชูท่าน” ยก. 4:10 แนวคิด – ถ่อมใจลงต่อพระเจ้า แล้ว พระเจ้าจะยกขึ้น – ถ่อมใจ ไม่ใช่ การมัวแต่คิดว่า “ฉันโง่” ,...

รัก หรือ เกลียด ( สภษ.11:1-3 ) “วันนี้ มีความไม่ซื่อสัตย์ใดๆ ที่เราต้องกลับใจหรือไม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( สภษ.11:1-3 ) { รัก หรือ เกลียด } “พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังตาชั่งขี้โกง แต่ทรงปีติยินดีในตุ้มน้ำหนักที่ยุติธรรม” สภษ. 11:1 แนวคิด – อยากรู้มั้ย พระเจ้าชอบอะไร...

3 โกหก ( 1ยน. 1:5-10) “เลิกและลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปในทางแห่งความสว่างในพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1ยน. 1:5-10) { 3 โกหก } “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1ยน. 1:9 แนวคิด 3 โกหก โกหก 1 : พูดว่า “สนิทกับพระเจ้า”...

จงพิจารณาความเป็นอยู่ของเจ้า ( ฮกก. 1:7-11) “เพื่อเราจะกลับสู่เส้นทางแห่งพระพรอีกครั้ง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮกก. 1:7-11) { จงพิจารณาความเป็นอยู่ของเจ้า} “พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า จงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร” ฮกก. 1:7 แนวคิด : – พระเจ้าบอกให้คนอิสราเอล พิจารณาความเป็นอยู่ของเขาในขณะนั้น •...