Select Page

แผนเหนือฉั้น (กจ. 9:19-30) “ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา วันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:19-30){ แผนเหนือฉั้น } “แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน” กจ. 9:24 แนวคิด : ??? ทำไมเมื่อเซาโล กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว หันมารับใช้พระเยซูแล้ว...

ลาภใหญ่ (กจ. 26:1-3) “ไม่ว่าสถานการณ์ของเราในวันนี้จะเป็นเช่นไร”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 26:1-3) { ลาภใหญ่ } “ท่านกษัตริย์อากริปปาเจ้าข้า ข้าพระบาทถือว่า เป็นลาภใหญ่ที่ได้โอกาสแก้คดีต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาทวันนี้ ในเรื่องข้อคดีทั้งปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระบาทนั้น” กจ. 26:2 แนวคิด : – ขณะนี้...