Select Page

ฉันคือคนนั้น ( ยน.9:9) “เราประกาศใครผู้คนรับรู้มากแค่ไหน ว่า ฉันได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าอะไรบ้างแล้ว”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:9) { ฉันคือคนนั้น } 9 บางคนก็พูดว่า “ใช่คนนั้นแหละ” คนอื่นว่า “ไม่ใช่ แต่เขาเหมือนคนนั้น” ตัวเขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั้น” แนวคิด : – เมื่อผู้คนเห็นชายตาบอดแต่กำเนิดคนนั้นหายเป็นปกติ ก็ประหลาดใจมาก...

ข้าพเจ้าเชื่อ (ยน. 3:9-10) “เราผู้มีพระเยซูคริสต์อยู่เคียงข้าง เราจะเผชิญเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่นี้ อย่างไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:9-10) { ข้าพเจ้าเชื่อ } 9นิ‌โค‌เด‌มัส​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “เหตุ‍การณ์​อย่าง​นี้​จะ​เป็น​ไป​อย่าง‍ไร​ได้” 10พระ‍เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​เป็น​อา‌จารย์​ของ​ชน​อิส‌รา‌เอล...

เตรียมทาง (ยน. 1:23) “ต้องมีผู้ส่งสารอย่างพวกเรา ที่ต้องประกาศให้คนทั้งหลายได้รับรู้ แล้วที่เหลือพระเจ้าจัดการเอง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:23) { เตรียมทาง } ยน.1:23 ท่าน​ตอบ​ว่า “เรา​เป็น​เสียง​ของ​ผู้​ที่​ร้อง​ประ‌กาศ​ใน​ถิ่น​ทุร‌กัน‌ดาร​ว่า ‘จง​กระ‌ทำ​มรร‌คา​ของ​องค์​พระ‍ผู้​เป็น​เจ้า​ให้​ตรง​ไป’ ตาม​ที่​อิส‌ยาห์​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ไว้”...