Select Page

คำเผยพระวจนะ สำหรับประเทศไทย (คริสเตียน) โดย ชัค เพียร์ซ

ณ. คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6 กรุงเทพ วันที่ 24 สิงหาคม 2008 พระเจ้าทรงเร้าใจเขาและประทานถ้อยคำที่พระเจ้าอยากให้คริสเตียนไทยได้รู้เกี่ยวกับแผนการณ์ของพระเจ้าที่มีต่อประเทศไทย วันนั้น คนเยอะล้นโบสถ์เลยอยากให้พี่น้องคริสเตียนได้อ่านกัน เนื้อความมีดังนี้ ….....