Select Page

อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไป (2 พงศ์กษัตริย์ 7:1-20) โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 13 กันยายน 2015 โดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ วันครบรอบคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ หัวข้อ: อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไป ข้อพระคัมภีร์: 2 พงศ์กษัตริย์ 7:1-20 1. กษัตริย์โยรัม 1) จมอยู่กับความโศกเศร้าและความโกรธ 2) นั่งรอรับชะตากรรม...