Select Page

งานฟื้นฟู อาจารย์หมอวรุณ ที่ กรุงเทพ-นนทบุรี 20-21พฤษภาคม2017

ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟู โดยอาจารย์นายแพทย์วรุณ และ อาจารย์ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาลอาวุโส New Hope International Church จัดที่จังหวัด กรุงเทพ – นนทบุรี ห้องเวสเกต ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลเวสเกต บางใหญ่ นนทบุรี  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017  เริ่มเวลา  18.30 น....

งานฟื้นฟู อาจารย์หมอวรุณ ที่ นครศรีธรรมราช 17-18พฤษภาคม2017

ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟู โดยอาจารย์นายแพทย์วรุณ และ อาจารย์ดารารัตน์ เลาหประสิทธิ์ ศิษยาภิบาลอาวุโส New Hope International Church จัดที่จังหวัด นครศรีธรรมราช โรงแรมทวินโลตัส  ห้องบงกชรัตน์  วันที่ 17 พฤษภาคม 2017  เริ่มเวลา  18.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2017 เริ่มเวลา 9.30...