Select Page

ฝ่ายเนื้อหนัง-ฝ่ายวิญญาณ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 8:5-6) { ฝ่ายเนื้อหนัง-ฝ่ายวิญญาณ } “ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” รม. 8:6 แนวคิด – วิธีง่ายๆที่จะแยกแยะว่า คนใดอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง และ...