Select Page
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 23 สิ่งที่เต็มด้วยพระสง่าราศีอันรุ่งโรจน์  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 23 สิ่งที่เต็มด้วยพระสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

23 สิ่งที่เต็มด้วยพระสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven23-Gloriousthings.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 23 สิ่งที่เต็มด้วยพระสง่าราศีอันรุ่งโรจน์  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 22 กล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

22 กล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่ม http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven22-Beboldasalion_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 23 สิ่งที่เต็มด้วยพระสง่าราศีอันรุ่งโรจน์  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 20 รัก รับการปกป้องและเกียรติ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

20 รัก รับการปกป้องและเกียรติ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven20-Lovebeprotectedandhonored.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 23 สิ่งที่เต็มด้วยพระสง่าราศีอันรุ่งโรจน์  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 19 อย่าดูหมิ่นการเริ่มต้นที่เล็กน้อย โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

19 อย่าดูหมิ่นการเริ่มต้นที่เล็กน้อย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven19-Dontdespisesmallbeginnings.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 23 สิ่งที่เต็มด้วยพระสง่าราศีอันรุ่งโรจน์  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 21 มันอยู่ใต้เท้าของท่าน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

21 มันอยู่ใต้เท้าของท่าน (เสียง-MP3) http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven21-Itisundermyfeet.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...