Select Page

จงฉวยโอกาส ( คส. 4:5-6) “จงรีบใช้โอกาส เพราะโอกาสนั้นไม่ได้คงอยู่ตลอดไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( คส. 4:5-6) { จงฉวยโอกาส } “จงปฏิบัติต่อคนภายนอกด้วยสติปัญญา โดยใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์” คส. 4:5 แนวคิด – พระคัมภีร์สอนไม่ให้เราเอาเปรียบใคร แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอนให้เราโง่ –...

ลิขิตชีวิตที่ติดตามพระเจ้าสู่ความสำเร็จ โดย อาจารย์เจริญ ยธิกุล

คำสอนเรื่อง ลิขิตชีวิตที่ติดตามพระเจ้าสู่ความสำเร็จ โดย อจ.เจริญ ยธิกุล สอนที่ คริสตจักรสร้างสรรค์ อ.หันคา จ.ชัยนาท เสียงคำสอน https://www.gracezone.org/sound/james7/Life_as_a_GOD.mp3 Download   ดูบน Youtube ขอขอบคุณ : อจ.เจริญ ยธิกุล  คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ...