Select Page

ความลับของคนรวย ที่คนรวยไม่เคยบอกคุณ

เป็นเมลล์ที่ได้รับมานานแล้ว … อ่านครั้งแรก มีความรู้สึกขัดแย้งกับการดำเนินชีวิตใหม่ของเรา (ชีวิตในพระคริสต) แต่เมื่ออ่านอีกรอบ เปิดใจให้กว้างขึ้น?บางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ละไว้? แต่ส่วนที่ดีมากมายในนี้ เราสามารถนำมาประยุกต์ ในการดำเนินชีวิตของเราได้...