Select Page
คำสอนเรื่อง ตอนที่ 8 การหายโรคเป็นของคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนเรื่อง ตอนที่ 8 การหายโรคเป็นของคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 การหายโรคเป็นของคุณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DivineHealth/DivineHealth8-Healingisyours.mp3...

ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง ( ยน.4:7) “เชิญเถิดพระเจ้าข้า นี่คือทั้งหมดที่ข้าพระองค์มี ขอมอบแด่พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:7) { ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง } 7มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำ พระเยซูตรัสกับนางว่า “ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง” [แนวคิด] : – “ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง” ช่างเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก เมตตา ถ่อม อ่อนสุภาพ...

มองอนาคต (ยน. 1:42) “พระองค์มีความหวังในเรา ว่าอนาคตเราจะเป็นพระพรมากเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:42) { มองอนาคต } ยน.1:42 อัน‌ดรูว์​จึง​พา​ซีโมน​ไป​เฝ้า​พระ‍เยซู พระ‍เยซู​ทรง​ทอด‍พระ‍เนตร​เขา​แล้ว​จึง​ตรัส​ว่า “ท่าน​คือ​ซีโมน​บุตร​ยอห์น​ซี​นะ เขา​จะ​เรียก​ท่าน​ว่า​เค‌ฟาส” (ซึ่ง​แปล‍ว่า​ศิลา) [แนวคิด] :...

คำสอนเรื่อง สุขภาพดีจากพระเจ้า 7 ดำเนินชีวิตด้วยความรักและให้อภัย ตอน 2 โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 ดำเนินชีวิตด้วยความรักและให้อภัย ตอน 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DivineHealth/DivineHealth7-Walkinginloveforgiveness2.mp3...

ความรักเยือกเย็นลง ( มธ. 24:12) “วันนี้ เรารักคนอื่น มากขึ้นกว่าเมื่อวาน หรือ น้อยลงกว่าเมื่อวาน?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( มธ. 24:12) { ความรักเยือกเย็นลง } “ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป” มธ. 24:12 แนวคิด – พระคำตอนนี้พระเยซูกำลังบอกถึง สัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่า พระเยซูใกล้จะเสด็จมาแล้ว –...