Select Page

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 5 “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 5 “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” (3 นาที) “วันนี้คนในโลกอาจหาว่าเราโง่ แต่สักวันคนเหล่านั้นจะรู้ความจริง” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 5 “ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่” (3 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...