Select Page

นี่คนๆเดียวกันหรือนี่!!! ( ยน.9:8) “เมื่อวันแห่งการช่วยกู้มาถึง พระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์นี้ ให้เป็นพระพรยิ่งใหญ่ “

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:8) { นี่คนๆเดียวกันหรือนี่!!! } 8 เพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคนนั้นเป็นคนขอทานมาก่อนก็พูดกันว่า “คนนี้ใช่ไหมที่เคยนั่งขอทาน” แนวคิด : – ทั้งเพื่อนบ้านและคนที่ไม่ใช่เพื่อนบ้าน...