Select Page

จังหวะแห่งการรับใช้ (ยน. 2:12) “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้สอนเรา ถึงจังหวะที่เหมาะสมของการรับใช้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:12) { จังหวะแห่งการรับใช้ } ยน.2:12 ภาย‍หลัง​เหตุ‍การณ์​นี้ พระ‍องค์​ก็​เสด็จ​ต่อ​ไป​ยัง​เมือง​คา‌เปอร‌นา‌อุม พร้อม​กับ​มารดา​และ​น้อง‍ชาย​และ​สา‌วก​ของ​พระ‍องค์ และ​อยู่​ที่‍นั่น​เพียง​ไม่​กี่​วัน [แนวคิด] :...

แผนของพระเจ้า (2พศด. 34:1-7) “อย่ามัวแต่กลัว มัวกังวล กับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ เพราะ ทั้งหมดอยู่ในแผนของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (2พศด. 34:1-7) { แผนของพระเจ้า } “พระองค์ยังทรงเผากระดูกของพวกปุโรหิตบนแท่นบูชาของพวกเขาและทรงชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม” 2พศด. 34:5 แนวคิด : • 300 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อิสราเอลถูกแยกออกเป็น 2...