Select Page

บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ ( ยน.4:12) “พระองค์สามารถทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น ด้วยวิธีและรูปแบบ ที่เกินกว่าความเข้าใจของเราได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:12) { บ่อน้ำยาโคบเชียวนะ } 12ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อน้ำนี้แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้รวมทั้งบุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย”  [แนวคิด] : หญิงสะมาเรียที่บ่อน้ำ อาจจะกำลังคิดว่า...

ฉันพบแล้ว (ยน. 1:40-41) “เราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องพระเยซูมากมายก่อน จึงจะไปบอกคนอื่นเรื่องของพระองค์ได้ แค่บอกเท่าที่รู้ก็พอ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:40-41) { ฉันพบแล้ว } ยน.1:40-41 40คน​หนึ่ง​ใน​สอง​คน​ที่​ได้​ยิน​ยอห์น​พูด​และ​ได้​ติด‍ตาม​พระ‍องค์​ไป​นั้น คือ​อัน‌ดรูว์​น้อง‍ชาย​ของ​ซีโมน​เป‌โตร 41แล้ว​อัน‌ดรูว์​ก็​ไป​หา​ซีโมน​พี่ชาย​ของ​ตน​ก่อน...

แผนเหนือฉั้น (กจ. 9:19-30) “ทำไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับเรา วันนี้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:19-30){ แผนเหนือฉั้น } “แต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงเซาโล เขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทั้งกลางวันกลางคืน” กจ. 9:24 แนวคิด : ??? ทำไมเมื่อเซาโล กลับใจเชื่อในพระเยซูแล้ว หันมารับใช้พระเยซูแล้ว...