“ปริศนาธรรม” เป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงยิ่ง และเป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนทั่วโลกมากที่สุดเล่มหนึ่ง แม้ว่า จอห์น บันยัน ได้เขียนขึ้นเป็นแนวทาง ในการสั่งสอนคริสเตียน ในยุค ของเขา ซึ่งเป็นเวลาเกือบสามร้อยปีมาแล้วก็ตาม...

read more