Select Page

Helping You Grow Your Faith

ช่วยให้คุณเติบโตในศรัทธา

พระเยซู พระเจ้า คือใคร

สำหรับผู้ที่อยากรู้ แสวงหา ความจริง ของชีวิต อยากรู้ว่า คริสเตียน เป็นอย่างไร

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า

เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน

การปฎิบัติตัว การดำเนินชีวิต

เมื่อรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

เฝ้าเดี่ยว

มามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ากันเถอะ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

การใช้เวลาอ่านพระคำ ไตร่ตรอง ว่าจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไร แล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา

มานาประจำวัน

Thai Our Daily Bread

พันธกิจมานาประจำวัน ปรารถนาที่จะเห็นคนจากทุกชาติ ได้รู้จักพระองค์และมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระองค์

คำเทศนา ข่าว และกิจกรรม

มีอะไรเข้ามาใหม่

คำเทศนาฟื้นฟู ของ อ.เฮนรี่ มาดาวา “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์” เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2014

คำเทศนาฟื้นฟู อาจารย์ เฮนรี่ มาดาวา อาจารย์ เฮนรี มาดาวา เดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้เตรียมงาน การประกาศ?คืนอัศจรรย์ 7 ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุิ์-มหาสารคาม ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2014 ที่จะถึงนี้ และในโอกาสนี้จึงได้จัดงานฟื้นฟูให้กับพี่น้องในกรุงเทพ ได้ร่วมรับพระพร และกำลัง...

read more
พระเจ้ามีจริงไหม

พระเจ้ามีจริงไหม

โครงการ God Bless You พระเจ้าอวยพร เป็นโครงการรณรงค์ให้คริสเตียนออกไปเป็นพรต่อสังคม และเชิญชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอวยพรในประเทศไทย...

read more

บทเรียน-คำเทศนา

แยกตามพระธรรมเล่มต่าง

่รวมรายชื่อ

คริสตจักรทั่วประเทศ

ลิงค์การถ่ายทอดสดจากคริสตจักรต่างๆ

ถ่ายทอดสดนมัสการและเทศนา

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

คริสตจักรแห่งพระบัญชา The United Church of Commandment

คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ: RMC

Nexus Christian Church

New Hope International Church