Select Page

Helping You Grow Your Faith

ช่วยให้คุณเติบโตในศรัทธา

พระเยซู พระเจ้า คือใคร

สำหรับผู้ที่อยากรู้ แสวงหา ความจริง ของชีวิต อยากรู้ว่า คริสเตียน เป็นอย่างไร

คำบอกเล่าจากผู้มาเชื่อพระเจ้า

เรามาฟังคำบอกเล่า (คำพยานชีวิต) จากผู้มาเชื่อพระเจ้า กัน

การปฎิบัติตัว การดำเนินชีวิต

เมื่อรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์แล้ว เราต้องปฎิบัติตัวอย่างไร

เฝ้าเดี่ยว

มามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้ากันเถอะ

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

การใช้เวลาอ่านพระคำ ไตร่ตรอง ว่าจะนำมาใช้ในชีวิตอย่างไร แล้วอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเรา

มานาประจำวัน

Thai Our Daily Bread

พันธกิจมานาประจำวัน ปรารถนาที่จะเห็นคนจากทุกชาติ ได้รู้จักพระองค์และมีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระองค์

คำเทศนา ข่าว และกิจกรรม

มีอะไรเข้ามาใหม่

คำถาม 7. ที่บ้านไหว้เจ้า เรากินอาหารไหว้เจ้าได้หรือไม่

อาหารเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์สำหรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยตัวอาหารเองแล้วถ้าเป็นอาหารที่ดีไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือเนื้อสัตว์ เป็นอาหารที่สะอาดและถูกต้องตามโภชนาการแล้ว เมื่อเรารับประทานก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายเราทั้งสิ้น...

read more

คำถาม 6. ควรทำอย่างไรกับเครื่องรางหรือรูปเคารพ

เป็นคำถามทีผู้เชื่อใหม่มักถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง ในกรณีนี้ของแยกคำตอบออกเป็น 2 คำตอบ เพราะมีความแตกต่างกันในทางปฏบัติ เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เราเป็นเจ้าของอยู่ พระคัมภีร์เสวีนิติ 19:4 ได้สอนเราในเรื่องนี้ว่า อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ...

read more

คำถาม 5. คริสเตียนไปงานศพที่วัดได้หรือไม่

การไปงานศพเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพื่อเป็นการไว้อาลัยถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว การที่เราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมพิธีแต่อย่างไร ตามความเชื่อของคริสเตียน ผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีก (ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด)...

read more

บทเรียน-คำเทศนา

แยกตามพระธรรมเล่มต่าง

่รวมรายชื่อ

คริสตจักรทั่วประเทศ

ลิงค์การถ่ายทอดสดจากคริสตจักรต่างๆ

ถ่ายทอดสดนมัสการและเทศนา

คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

คริสตจักรแห่งพระบัญชา The United Church of Commandment

คริสตจักรพันธกิจแม่น้ำ: RMC

Nexus Christian Church

New Hope International Church