Select Page

คำสอนเรื่อง กุญแจเปิดสวรรค์ : ตอนที่ 5 นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจเปิดสวรรค์ : 5 นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeysToOpenHeaven(ThaiMP3)/Keystoopenheaven5-WorshipGodinspiritandintruth.mp3...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ :10 ให้เกียรติและเคารพพระวิญญาณ ตอนสอง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 10 ให้เกียรติและเคารพพระวิญญาณ ตอนสอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife10-RespectingtheSpirit2.mp3...

คำพยานชีวิต ตอนที่ 25 พระเจ้าทรงแสนดีต่อฉัน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 25 พระเจ้าทรงแสนดีต่อฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Testimony/Testimony25-Godisgoodtome.mp3...

ชีวิตแห่งชัยชนะ (ชุดที่ ๖) 11 ยำเกรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 ยำเกรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/VictoriousLivingseries6/Victoriousliving6-11-ReverencetheHolySpirit.mp3...

คำสอนชุด “ลมปรานขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” 3 ลมปรานแห่งชีวิตและระเบียบ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 ลมปรานแห่งชีวิตและระเบียบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBreathOfTheAlmighy(Thai)/TheBreathoftheAlmighty3-TheBreathoflifeandorder.mp3...

คำสอนชุด “จงสร้างสาวก” 1 สาวกของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 สาวกของพระคริสต์ที่แท้จริง ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MakeDisciples(Thai)/Makedisciples1-TruedisciplesofJesus.mp3...