Select Page

คำพยานชีวิต ตอนที่ 28 ฤทธิ์เดชของพระเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำพยานชีวิต ตอนที่ 28 ฤทธิ์เดชของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Testimony/Testimony28-ThepowerofGod.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ : 48 ท่าทีที่ถูกต้องต่อผู้อื่น

48 ท่าทีที่ถูกต้องต่อผู้อื่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryadvicebyPastorVarun/MinistryAdvicebyPastorVarun48-Rightattitudestowardsothers.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนชุด “ลมปรานขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” : 4 บินไปกับลมของพระเจ้า โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 บินไปกับลมของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBreathOfTheAlmighy(Thai)/ThebreathoftheAlmighty4-Soaringwiththewind.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่นำโดยพระวิญญาณ : 13 ให้เกียรติยำเกรงการเจิม โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 ให้เกียรติยำเกรงการเจิม http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SpiritLedLife/Spirit-ledlife13-Reverencingtheanointing.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า ตอนที่ 3 แสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 แสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RaisingkidsGodlyways(MP3)/Raisingkidsgodlyways3-Showgratitudetowardyourmother.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำแนะนำในการรับใช้จากอาจารย์วรุณ : 47 เอาจริงกับการเติบโตของตนเอง

47 เอาจริงกับการเติบโตของตนเอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryadvicebyPastorVarun/MinistryAdvicebyPastorVarun47-Pursuingyourownspiritualgrowth.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...