Select Page
กุญแจสู่ความสำเร็จ | 21 ใครอยากมีพระพรและชัยชนะ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 21 ใครอยากมีพระพรและชัยชนะ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 21 ใครอยากมีพระพรและชัยชนะ ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/Keystosuccess21-Whowantstobeblessedvictorious1.mp3 Download   ฟังและดูภาพบน Youtube...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 12 จงเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 12 จงเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 จงเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรม http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven12-Beapersonofintegrity.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
กุญแจสู่ความสำเร็จ | 21 ใครอยากมีพระพรและชัยชนะ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 29 ขอสติปัญญาของพระเจ้านำข้าพเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

29 ขอสติปัญญาของพระเจ้านำข้าพเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/MinistryEnrichment29-MayGodswisdomleadme(T).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
กุญแจสู่ความสำเร็จ | 21 ใครอยากมีพระพรและชัยชนะ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 3 พระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 พระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandliveintheSpirit3-TheHolySpiritistheDivinePerson(T).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing13-Godlovestoblessyou.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
กุญแจสู่ความสำเร็จ | 21 ใครอยากมีพระพรและชัยชนะ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 3 ความรักไม่เห็นแก่ตัว โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 ความรักไม่เห็นแก่ตัว http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/LearningToTrulyLove(Thai)/Learningtotrulylove3-Loveisnotselfish(T).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...