Select Page
คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 12 กฎที่ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 12 กฎที่ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 กฎที่ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing12-TheLawthatsetsyoufree.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 12 กฎที่ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 11 ขยายพื้นที่เพื่อรับพระพรมากขึ้น โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 ขยายพื้นที่เพื่อรับพระพรมากขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing11-Makroomformoreblessing.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เสริมสร้างการรับใช้ : เสริมสร้างการรับใช้ : 12 หน้าที่ของผู้นำในคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : เสริมสร้างการรับใช้ : 12 หน้าที่ของผู้นำในคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 12 หน้าที่ของผู้นำในคริสตจักร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment12-Rolesofchurchleaders.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เสริมสร้างการรับใช้ : เสริมสร้างการรับใช้ : 12 หน้าที่ของผู้นำในคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 11 เราถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 เราถูกเรียกให้รับใช้พระเจ้าและคนของพระองค์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment11-WearecalledtoserveGodHispeople.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เสริมสร้างการรับใช้ : เสริมสร้างการรับใช้ : 12 หน้าที่ของผู้นำในคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 10 อย่าจดจ่อที่ตัวเอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 อย่าจดจ่อที่ตัวเอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment10-Dontfocusonyourself.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
จงชื่นชมยินดีเสมอ | 18 จงยินดีเถิด เชื่อและเข้มแข็ง  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

จงชื่นชมยินดีเสมอ | 18 จงยินดีเถิด เชื่อและเข้มแข็ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 จงยินดีเถิด เชื่อและเข้มแข็ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways18-CheerupBelieveBestrong.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...