Select Page

เส้นทางสู่ชัยชนะ ตอนที่ 16 ยอมรับการตักเตือนเพื่อแก้ไข ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 ยอมรับการตักเตือนเพื่อแก้ไข ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheWaytoVictory/Thewaytovictory16-ReceiveGodscorrection2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 1 พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเยี่ยม โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเยี่ยม http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife1-JesusisthegoodShepherd.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 8 พระเจ้าทำให้ท่านรุ่งเรือง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ : 8 พระเจ้าทำให้ท่านรุ่งเรือง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven8-Godmakesyouafruitfulland.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

เส้นทางสู่ชัยชนะ ตอนที่ 15 ยอมรับการตักเตือนเพื่อแก้ไข ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

15 ยอมรับการตักเตือนเพื่อแก้ไข ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheWaytoVictory/Thewaytovictory15-ReceiveGodscorrection1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ความรักไม่เคยสูญสิ้น ตอนที่ 6 รักพระเจ้า รักคนอื่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 6 รักพระเจ้า รักคนอื่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Loveneverfails(Thai-MP3)/Loveneverfails6-LoveGodLovepeople.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ ตอนที่ 13 มีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 13 มีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperabundantLife/Superabundantlife13-Havesuperabundantmentality.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...