Select Page
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises15-Godgivesmeauthority_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 5 พระเจ้าประทานความโปรดปรานที่เด่นให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 พระเจ้าประทานความโปรดปรานที่เด่นให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor5-Godmarksyouwithdistinctivefavor_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 28 เลี้ยงจิตวิญญาณของท่านด้วยพระคำ ไม่ใช่ด้วยข่าวของโลก  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 28 เลี้ยงจิตวิญญาณของท่านด้วยพระคำ ไม่ใช่ด้วยข่าวของโลก โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

28 เลี้ยงจิตวิญญาณของท่านด้วยพระคำ ไม่ใช่ด้วยข่าวของโลก http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/EncouragementfromHeaven28-FeedyourspiritwithGodsWordnotworldlynews.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

การปกป้องของพระเจ้า | 24 ส่วนที่ฉันทำเพื่อรับการปกป้อง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

24 ส่วนที่ฉันทำเพื่อรับการปกป้อง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DivineProtection(Thai)/DivineProtection24-MyparttoplayinDivineProtection.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ”  7 เมื่อผู้ชอบธรรมอธิษฐาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 7 เมื่อผู้ชอบธรรมอธิษฐาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 เมื่อผู้ชอบธรรมอธิษฐาน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/SupernaturalBreakthroughs7-Whentherighteouspray.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 16 ขอพระวิญญาณทรงประทานชีวิตให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 16 ขอพระวิญญาณทรงประทานชีวิตให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises16-MaytheHolySpiritgivemelife_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...