Select Page
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations29-Rightattitudesingiving.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 28 ทำไมเราควรถวายให้พระเจ้า? โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

28 ทำไมเราควรถวายให้พระเจ้า? http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations28-WhyshouldwegivetotheLord.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 7 หลุดจากการสาปแช่งเข้าสู่พระพรในครอบครัว โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 หลุดจากการสาปแช่งเข้าสู่พระพรในครอบครัว http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/Keystosuccess7-TurningaroundFamilycurses.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 27 มีใจกว้างขวาง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

27 มีใจกว้างขวาง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations27-Havingagenerousheart.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 6 ทำไมฉันจึงเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตลอดมา? โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 ทำไมฉันจึงเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตลอดมา? http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/Keystosuccess6-WhyhaveIfaithfullywalkedwithGod.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 29 ท่าที่ที่ถูกต้องในการถวาย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 16 อย่าเอาตาของท่านมองที่ความผิดของมนุษย์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 อย่าเอาตาของท่านมองที่ความผิดของมนุษย์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/MinistryEnrichment16-Dontkeepyoureyesonpeoplesshortcomings.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...