Select Page
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 7 ท่านถูกรักอย่างไม่มีข้อแม้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 7 ท่านถูกรักอย่างไม่มีข้อแม้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 ท่านถูกรักอย่างไม่มีข้อแม้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews7-Youareunconditionallyloved.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 7 ท่านถูกรักอย่างไม่มีข้อแม้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 6 พระเจ้าทรงรักคุณเสมอ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 พระเจ้าทรงรักคุณเสมอ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews6-Godalwayslovesyou.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 32 ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 32 ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

32 ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations32-SubmissiontoGodsauthority.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 32 ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 9 ดำเนินชีวืตด้วยความเชื่อที่แท้จริง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 ดำเนินชีวืตด้วยความเชื่อที่แท้จริง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/KeystoSuccess9-Walkingbytruefaith.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 32 ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เสริมสร้างการรับใช้ : 18 สร้างสนับสนุนความสามัคคีและความรัก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 สร้างสนับสนุนความสามัคคีและความรัก http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/MinistryEnrichment18-Promoteunityandlove.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 32 ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 31 การเชื่อฟัง – เส้นทางแห่งพระพร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

31 การเชื่อฟัง – เส้นทางแห่งพระพร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations31-Obedience-Thewaytoblessings.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...