Select Page

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 14 ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้มีชัย http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways14-Iammorethanaconqueror.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

สรรเสริญนมัสการ 1 สรรเสริญนมัสการ งานฟื้นฟูที่ร้อยเอ็ด โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 สรรเสริญนมัสการที่ร้อยเอ็ด โดย คุณปุ้ย และคุณติ๊ก http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PraiseAndWorship(Thai-MP3)/Praiseandworship1-RoiEt2019.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตใหม่ ตอนที่ 2 ผลกำไรของการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ผลกำไรของการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/NewLife(Thai-MP3)/Newlife2-Godlinessisprofitable.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตใหม่ ตอนที่ 1 เริ่มต้นชีวิตใหม่ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 1 เริ่มต้นชีวิตใหม่ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/NewLife(Thai-MP3)/Newlife1-Afreshstart.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ตอนที่ 10 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourshepherd10-Responsibilitiesofshepherds2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา ตอนที่ 9 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 ความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงแกะ ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheLordisourShepherd(Thai-MP3)/TheLordisourshepherd9-Responsibilitiesofshepherds1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...