Select Page
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 3 ความรักไม่เห็นแก่ตัว โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 3 ความรักไม่เห็นแก่ตัว โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 ความรักไม่เห็นแก่ตัว http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/LearningToTrulyLove(Thai)/Learningtotrulylove3-Loveisnotselfish(T).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 3 ความรักไม่เห็นแก่ตัว โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 2 ความรักมีใจเมตตากรุณาปราณี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ความรักมีใจเมตตากรุณาปราณี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/LearningToTrulyLove(Thai)/Learningtotrulylove2-LoveisKind(Thai).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 3 ความรักไม่เห็นแก่ตัว โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 1 ความรักนั้นก็อดทนนาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 ความรักนั้นก็อดทนนาน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/LearningToTrulyLove(Thai)/Learningtotrulylove1-Loveispatient.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...