Select Page
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises15-Godgivesmeauthority_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 16 ขอพระวิญญาณทรงประทานชีวิตให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 16 ขอพระวิญญาณทรงประทานชีวิตให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises16-MaytheHolySpiritgivemelife_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 13 ภูเขาในชีวิตของท่านถูกยกออกไป http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises13-Mountainsinyourlifearemoved_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 14 ขอพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 14 ขอพระเจ้าทรงประทานความเชื่อให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises14-MayGodgivemefaith_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 12 การรักษาโรคและขับผีเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 12 การรักษาโรคและขับผีเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodsPromises12-HealingDeliveranceareGodswill_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
อธิษฐานตามพระสัญญา | 15 พระเจ้าทรงประทานสิทธิอำนาจให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 11 จงขอแล้วจะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 11 จงขอแล้วจะได้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodsPromises11-Askanditwillbegiven_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...