Select Page
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 3 ตอบสนองต่อความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างถูกต้อง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 3 ตอบสนองต่อความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างถูกต้อง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 ตอบสนองต่อความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างถูกต้อง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor3-CorrectlyrespondingtoGodsFavor.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
หนักมากด้วยความโปรดปราน | 3 ตอบสนองต่อความโปรดปรานของพระเจ้าอย่างถูกต้อง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

หนักมากด้วยความโปรดปราน | 2 ขอพระเจ้าเพิ่มพูนพระคุณแก่ฉันมากขึ้นๆ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ขอพระเจ้าเพิ่มพูนพระคุณแก่ฉันมากขึ้นๆ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HeavywithFavor(Thai)/HeavywithFavor2-MayGodgivememoreandmoregrace.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...