Select Page
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations45-ThechurchispreciousinGodssight.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 44 เป็นพระพรแด่คริสตจักรของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

44 เป็นพระพรแด่คริสตจักรของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations44-BeingablessingtoGodsChurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 43 รักครอบครัวของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

43 รักครอบครัวของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations43-LovingGodsChurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 42 พระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

42 พระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations42-MyGodistheAnswertoeveryproblem.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 41 กุญแจสู่ชัยชนะ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

41 กุญแจสู่ชัยชนะ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations41-KeystoOvercoming.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 45 คริสตจักรมีคุณค่าในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 40 คุณเป็นผู้มีชัยชนะได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

40 คุณเป็นผู้มีชัยชนะได้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations40-Youcanbeanovercomer.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...