Select Page
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 11 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 11 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations11-TheManualoftheChristianlife2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 10 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 10 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 คู่มือชีวิตคริสเตียน ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations10-TheManualoftheChristianlife1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations4-Confidenceinyoursalvation2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 3 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations3-Confidenceinyoursalvation1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 2 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations2-Repentance2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 1 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations1-Repentance1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...