Select Page
คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing13-Godlovestoblessyou.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 12 กฎที่ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 กฎที่ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing12-TheLawthatsetsyoufree.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 13 พระเจ้าทรงยินดีที่จะอวยพรคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 11 ขยายพื้นที่เพื่อรับพระพรมากขึ้น โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 ขยายพื้นที่เพื่อรับพระพรมากขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing11-Makroomformoreblessing.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 10 ธุรกิจการอวยพรของพระเจ้า ตอนที่ 2 โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 ธุรกิจการอวยพรของพระเจ้า ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/Theblessing10-Godsblessingbusiness2.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด พระพร ตอนที่ 9 ธุรกิจการอวยพรของพระเจ้า ตอนที่ 1 โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

พระพร 9 ธุรกิจการอวยพรของพระเจ้า ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheBlessing/TheBlessing9-Godsblessingbusiness1.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...