Select Page
คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 9 ระเบียบและความรักของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 9 ระเบียบและความรักของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 ระเบียบและความรักของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/TheHouseofGod9-Divineorderandlove_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 9 ระเบียบและความรักของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 8 ถวายด้วยใจสมัครเพื่อสร้างคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ถวายด้วยใจสมัครเพื่อสร้างคริสตจักร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod8-GivingwillingtobuildGodschurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 7 รับใช้โดยช่วยเหลือในพระนิเวศ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 รับใช้โดยช่วยเหลือในพระนิเวศ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod7-Serveintheministryofhelps.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 6 ครอบครัวของพระเจ้าตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 ครอบครัวของพระเจ้าตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod6-ThefamilhyofGod2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 5 ครอบครัวของพระเจ้าตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 ครอบครัวของพระเจ้าตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod5-ThefamilyofGod1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 4 พวกเราคือครอบครัว ตอนที่หนึ่ง โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 พวกเราคือครอบครัว ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod4-Weareafamily1.mp3...