Select Page
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งในชีวิตของท่าน | 13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งในชีวิตของท่าน | 13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HonorGodwithyourall(Thai)/HonorGodwithyourall13-WhomwillGodhonor.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...