Select Page
ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ ตอนที่ 14 พระเจ้าประทานฝนอันอุดมแก่ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ ตอนที่ 14 พระเจ้าประทานฝนอันอุดมแก่ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 พระเจ้าประทานฝนอันอุดมแก่ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperabundantLife/Superabundantlife14-Abundantrainfromheaven_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ ตอนที่ 13 มีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 13 มีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperabundantLife/Superabundantlife13-Havesuperabundantmentality.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...