Select Page
คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ”  9 กระแสลมจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 9 กระแสลมจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 กระแสลมจากพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs9-AwindfromtheLord_Thai.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ”  9 กระแสลมจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 8 ฉันให้พื้นที่แก่การเจิมด้วยใจกว้างขวาง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ฉันให้พื้นที่แก่การเจิมด้วยใจกว้างขวาง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/SupernaturalBreakthroughs8-Imakeroomfortheanointing_Thai.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ”  9 กระแสลมจากพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” 7 เมื่อผู้ชอบธรรมอธิษฐาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 เมื่อผู้ชอบธรรมอธิษฐาน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/SupernaturalBreakthroughs7-Whentherighteouspray.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” ตอนที่ 6 ช่วงเวลาแห่งการทะลุทะลวง

ตอนที่ 6 ช่วงเวลาแห่งการทะลุทะลวง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs6-Aseasonofbreakthrough.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” ตอนที่ 5 รับความรอดทุกด้าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 5 รับความรอดทุกด้าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs5-Receiveallkindsofsalvation.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

คำสอนชุด “ชนะอุปสรรคอย่างเกินธรรมชาติ” ตอนที่ 4 ก้าวเข้าสู่ชัยชนะระดับสูงขึ้น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 4 ก้าวเข้าสู่ชัยชนะระดับสูงขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/SuperNaturalBreakThroughs(Thai)/Supernaturalbreakthroughs3-Keystoyourmiracles.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...