Select Page
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/Shiningexcellentcharacter18-Godrewardscommittedpeople_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 16 คนที่พระเจ้าทรงบัญชาพระพรให้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 คนที่พระเจ้าทรงบัญชาพระพรให้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter16-WhereGodcommandstheblessing_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 17 อย่าให้ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

17 อย่าให้ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter17-Neverletloyaltyandkindnessleaveyou_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 14 พระเจ้าอวยพรผู้สร้างสันติ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 พระเจ้าอวยพรผู้สร้างสันติ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/Shiningexcellentcharacter14-Blessedbethepeacemakers.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 13 พระเจ้าอวยพรฉันและฉันช่วยคนอื่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 พระเจ้าอวยพรฉันและฉันช่วยคนอื่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter13-GodblessesmeandIhelpothers_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 ดำเนินชีวิตด้วยมาตราฐานที่สูงกว่าชาวโลก http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/Shiningexcellentcharacter12-Livebyahigherstandard.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...