Select Page

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 10 เดินตามฝ่ายพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 เดินตามฝ่ายพระวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways10-LiveaccordingtotheHolySpirit.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 9 มองที่พระเจ้าเสมอ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 มองที่พระเจ้าเสมอ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways9-LookuntoGod.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 8 นิเวศแห่งความชื่นชมยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 นิเวศแห่งความชื่นชมยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways8-Ajoyfulhouse.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 7 วิญญาณแห่งชัยชนะ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 วิญญาณแห่งชัยชนะ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways7-Aspiritofvictory.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 6 ยินดีต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้น ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 ยินดีต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้น ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways6-Rejoicinginthecomingvictory2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 5 ยินดีต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 ยินดีต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways5-Rejoicinginthecomingvictory.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...