Select Page
ความเชื่อ | 12 มีความเชื่อแบบหัวชนฝา  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ความเชื่อ | 12 มีความเชื่อแบบหัวชนฝา โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 มีความเชื่อแบบหัวชนฝา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Faith/Faith12-Astubbornfaith.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

คำสอนชุด “ความเชื่อ” ตอนที่09 ฉันเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทำได้ โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ความเชื่อ” 09 ฉันเชื่อว่าแม้ขณะนี้พระเจ้าทำได้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/Faith/Faith9-IbelievenowthatGodcan.mp3...