Select Page
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews26-WhenitstinksGodofrestoration_Thai.MP3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 25 ข่าวดีแห่งความปรีดีมาถึงท่าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

25 ข่าวดีแห่งความปรีดีมาถึงท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews25-Goodnewsofgreatjoy.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 24 สิ่งยอดเยี่ยมดีเลิศเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเข้ามา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

24 สิ่งยอดเยี่ยมดีเลิศเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเข้ามา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews24-WonderfulthingshappenwhenJesusshowsup_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 23 พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และเร่งให้เกิดขึ้น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

23 พระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และเร่งให้เกิดขึ้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodnews23-TheGodofmiraclesandacceleration_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 22 พระเจ้าทรงเป็นทนายและผู้ทำการแก้แค้นให้ฉัน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

22 พระเจ้าทรงเป็นทนายและผู้ทำการแก้แค้นให้ฉัน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews22-GodismyLawyerandVindicator_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 21 พระเจ้าตัดลูกกรงเหล็ก โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

21 พระเจ้าตัดลูกกรงเหล็ก http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodnews21-Godcutsthroughbarsofiron.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...