Select Page
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews18-Nosmelloffireonyou_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 17 ท่านไม่ได้สู้ปัญหาด้วยตนเองโดยลำพัง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

17 ท่านไม่ได้สู้ปัญหาด้วยตนเองโดยลำพัง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodnews17-Youarenotonyourown.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 16 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่าง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

16 พระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งสิ่งดีทุกอย่าง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews16-GodisyourSourceofeverygoodthing_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 15 พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงหักโซ่ตรวนให้แก่ท่าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

15 พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงหักโซ่ตรวนให้แก่ท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews15-GodisyourchainBreaker(Thai).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 ผีร้ายวิญญาณขั่วถูกขับออกไปเมื่อพระเยซูทรงเข้ามา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodnews14-EvilspiritsfleewhenJesusshowsup(Thai).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 18 ไม่มีแม้แต่กลิ่นไหม้จากไฟบนคุณ  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 13 การอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของท่าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 การอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews13-MiracleshappenwhenJesusshowsup.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...