Select Page
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews10-TheGodofPaybackandRestoration.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews9-Godwillpayyouback.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews8-Godspowertoconqueryourproblems.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 7 ท่านถูกรักอย่างไม่มีข้อแม้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 ท่านถูกรักอย่างไม่มีข้อแม้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews7-Youareunconditionallyloved.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 10 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 6 พระเจ้าทรงรักคุณเสมอ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 พระเจ้าทรงรักคุณเสมอ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews6-Godalwayslovesyou.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 5 กุญแจเปิดเข้ารับความรอดทุกด้าน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ตอนที่ 5 กุญแจเปิดเข้ารับความรอดทุกด้าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/Thegoodnews5-Keystoreceivesalvation.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...