Select Page
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 25 บัพติศมาในน้ำ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 25 บัพติศมาในน้ำ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

25 บัพติศมาในน้ำ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations25-WaterBaptism.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
จงชื่นชมยินดีเสมอ | 21 ฉันเลือกมีใจชิ่นชมยินดี  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

จงชื่นชมยินดีเสมอ | 21 ฉันเลือกมีใจชิ่นชมยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

21 ฉันเลือกมีใจชิ่นชมยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/RejoiceAlways21-Ichoosetorejoice.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 25 บัพติศมาในน้ำ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 24 ศีลมหาสนิทคืออะไร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

24 ศีลมหาสนิทคิออะไร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations24-Whatiscommunion.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 25 บัพติศมาในน้ำ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

การปกป้องของพระเจ้า | 6 อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 อย่ากลัวเลย จงเชื่อเท่านั้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DivineProtection(Thai)/DivineProtection6-DontbeAfraidonlyBelieve.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
จงชื่นชมยินดีเสมอ | 21 ฉันเลือกมีใจชิ่นชมยินดี  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนเรื่อง ตอนที่ 8 การหายโรคเป็นของคุณ โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 การหายโรคเป็นของคุณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/DivineHealth/DivineHealth8-Healingisyours.mp3...
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 25 บัพติศมาในน้ำ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 23 แบ่งปันข่าวประเสริฐ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

23 แบ่งปันข่าวประเสริฐ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations23-SharingtheGoodNews.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...