Select Page
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/Shiningexcellentcharacter18-Godrewardscommittedpeople_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 36 พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชผ่านท่าน  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำหนุนใจจากสวรรค์ | 36 พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชผ่านท่าน โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

36 พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชผ่านท่าน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/EncouragementFromHeaven(Thai)/Encouragementfromheaven36-GoddisplaysHispowerthroughyou_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำหนุนใจจากสวรรค์ | 36 พระเจ้าสำแดงฤทธิ์เดชผ่านท่าน  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

26 เมื่อมันมีกลิ่นเหม็นแล้ว (พระเจ้าแห่งการกู้คืนฟื้นฟู) http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews26-WhenitstinksGodofrestoration_Thai.MP3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คริสเตียนแบบนกอินทรี | 1 บินทะยานขึ้นกับนกอินทรี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 1 บินทะยานขึ้นกับนกอินทรี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheEagleChristian(Thai)/TheEagleChristian1-Soaringwiththeeagle_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 33 รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 33 รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandliveintheSpirit33-EmpoweredbytheSpirit_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 18 พระเจ้าให้รางวัลให้ผู้ที่ผูกพันตัวมุ่งมั่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ชีวิตแห่งชัยชนะ (ชุดที่ 6) ตอนที่ 18 รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้อย่างไร โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้อย่างไร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/VictoriousLivingseries6/VictoriousLiving-6-18-HowtofindGodsfavor.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...