Select Page
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 18 จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 18 จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

18 จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineoftheLastthings18-Thepurposesofthesecondcoming1_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 18 จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 30 กุญแจแห่งความเจริญ-เข้าร่วมในชุมชนของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 30 กุญแจแห่งความเจริญ-เข้าร่วมในชุมชนของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/KeystoSuccess30-TheKeytoFlourshing-ConnectingtoGodscommunity.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 18 จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 29 มีชีวิตที่ขยายกว้างใหญ่ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 29 มีชีวิตที่ขยายกว้างใหญ่ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/Keystosuccess29-HaveAWide-OpenSpaciousLife_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 18 จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 17 การเสด็จกลับมาของพระเยซูหมายความว่าอะไร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

17 การเสด็จกลับมาของพระเยซูหมายความว่าอะไร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheDoctrineOfTheLastThings(Eschatology)Thai/TheDoctrineoftheLastthings17-WhatdoesthesecondcomingofJesusmean_Thai.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตาย | 18 จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ตอนที่หนึ่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

อธิษฐานตามพระสัญญา | 19 เมื่อฉันร้องขอพระเจ้า ศัตรูของฉันก็หันหลังหนีไป โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฟังเสียงและโหลดเก็บไว้ฟังเป็น MP3 19 เมื่อฉันร้องขอพระเจ้า ศัตรูของฉันก็หันหลังหนีไป http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingGodsPromises(Thai)/PrayingGodspromises19-IcryouttoGodThenmyenemieswillturnback_Thai.mp3 Download...
ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งในชีวิตของท่าน | 13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร  โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทุกสิ่งในชีวิตของท่าน | 13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร โดย อาจารย์นายแพทย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 พระเจ้าทรงให้เกียรติใคร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HonorGodwithyourall(Thai)/HonorGodwithyourall13-WhomwillGodhonor.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...