Select Page

อพยพ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“จะเกิดอะไรขึ้นหากพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้มนุษย์มีสะบาโต?” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” (12 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “คุณเตรียมตัวตายหรือยัง?” สดุดี 90:12 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“จิตวิญญาณของบางคนกำลังกรีดร้อง แต่เขาไม่ได้ยินเพราะจิตใจของเขาเต็มไปด้วยเสียงกลองดังสนั่นของความรื่นรมย์จอมปลอมแห่งโลกนี้” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “คุณเตรียมตัวตายหรือยัง?” สดุดี 90:12 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่...

คำเทศนา “วิ่งแข่งกับม้า” เยเรมีย์ 12:5 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

คำเทศนาแรก 2019 “พระเจ้าประสงค์ให้เราวิ่งชนะม้าได้ จึงจำเป็นต้องให้เราพบกับสถานการณ์ในขณะนี้” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “วิ่งแข่งกับม้า” เยเรมีย์ 12:5 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 วันเปิดภาคการศึกษา พระคริสตธรรมไทยใหม่ เสียงคำสอน MP3...

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่ 4 : “มโนธรรม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่ 4 : “มโนธรรม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 พระคริสตธรรมเชียงใหม่.   เสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/home/wp-content/uploads/sermon/surasak/ChristianLifeCourse-04.mp3 Download...

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่ 3 : “รู้จักพระคำ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่ 3 : “รู้จักพระคำ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 พระคริสตธรรมเชียงใหม่.   เสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/home/wp-content/uploads/sermon/surasak/ChristianLifeCourse-03.mp3...

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่2 : “ศาสนา & ชีวิตคริสเตียน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่2 : “ศาสนา & ชีวิตคริสเตียน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 พระคริสตธรรมเชียงใหม่.   เสียงคำสอน MP3...