Select Page

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 1 : เข้าใจภาพรวม” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

มีเรื่องราวลีกซึ้งมากมาย ซ่อนอยู่ในเลวีนิติ พระธรรมนี้ไม่ยากเลย ง่ายแต่ลึกซึ้ง บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 1 : เข้าใจภาพรวม” วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...

“รู้ไหมว่าพระเจ้า รอมานานแค่ไหนแล้ว เพื่อเราจะกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง”

“ความรักที่โลกหลอกเราว่า ‘เอาสิ!!! ทำแบบนี้แล้วฉันจะหยิบยื่นให้’ เมื่อไปถึงพบแต่ความว่างเปล่า แต่ความรักของพระเจ้าพระบิดาที่หยิบยื่นให้กับเรา มั่นคงถาวร” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “กลับมีชีวิตอีกครั้ง” ลก. 15:11-32...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 0 : ง่ายและลึกซึ้ง” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

มีเรื่องราวลีกซึ้งมากมาย ซ่อนอยู่ในเลวีนิติ พระธรรมนี้ไม่ยากเลย ง่ายแต่ลึกซึ้ง บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 0 : ง่ายและลึกซึ้ง” วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน.2016 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...

คำเทศนา “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ยน.16:5-15 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง “พระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ผู้ทรงสถิตในเรา พระองค์มาเพื่อพิสูจน์ให้โลกนี้เห็นว่า มารซาตานพ่ายแพ้แล้ว...

คำสอนเรื่อง “จงแสวงหาพระเจ้า” โดย ศจ.ดร. สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำสอนเรื่อง “จงแสวงหาพระเจ้า” โดย ศจ.ดร. สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ https://www.gracezone.org/media/sound/sermons/surasak/Surasak20Mar16.mp3...