Select Page
สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations4-Confidenceinyoursalvation2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 3 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนที่ 1 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

3 มั่นใจในความรอดของฉัน ตอนที่ 1 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations3-Confidenceinyoursalvation1.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 2 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 2 โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 การกลับใจใหม่ ตอนที่ 2 http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/Buildingfirmfoundations2-Repentance2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำเทศนา มีชัยเหนือประตูนรก Victory over the gates of Hell มธ.16:18 อจ.สุรศักดิ์

“สิ่งสารพัดกำลังเสื่อมสูญไป แต่พระเยซูตรัสว่า จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งดำรงอยู่นิรันดร์” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “มีชัยเหนือประตูนรก” Victory over the gates of Hell มัทธิว 16:18 วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 คจ.แห่งการสร้างใหม่ เสียงคำสอน MP3...

“เบอร์โทรของพระเจ้า” เยเรมีย์33:3 โดยศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

Mini Sermon 7 นาที “เหตุด่วน เหตุร้าย โทร….หาพระเจ้าด่วน” Mini Sermon “เบอร์โทรของพระเจ้า” เยเรมีย์ 33:3 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019 พระคริสตธรรมไทยใหม่ เสียงคำสอน MP3...

“สามี ภรรยา” คำให้โอวาท พิธีแต่งงาน โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

คำให้โอวาท ในพิธรมงคงสมรส ระหว่าง นางสาว ณัฐชานันท์ เลิศหิรัญธนา กับ นาย อภิชาติ อัศว์วัชรโสภณ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019 Coffee Addict Cafe & Beyond เสียงคำสอน MP3...