Select Page

คำเทศนา “พระเจ้าผู้ทรงไร้ขีดจำกัด” สดด.147:5 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระเจ้าทรงไร้ขีดจำกัด จงยอมให้พระองค์ ทรงทำกิจในชีวิตของเราอย่างไม่จำกัดเถิด คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเจ้าผู้ทรงไร้ขีดจำกัด” สดด.147:5 [ขอขอบคุณ ทีมมีเดีย คจ.ดิออล ที่ช่วยในการบันทึกและตัดต่อ ในครั้งนี้] วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 คจ.ดิออล...

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่1 : “ชีวิตคืออะไร?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่1 : “ชีวิตคืออะไร?” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 พระคริสตธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3 https://www.gracezone.org/home/wp-content/uploads/sermon/surasak/ChristianLifeCourse-01.mp3...

บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 9 “แกะหาย” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ตอนที่ 9 “แกะหาย”(13 นาที) “พระเจ้าจะไม่หยุดตามหาเราจนกว่าจะพบ ให้เราทำให้พระองค์ชื่นใจด้วยการกลับใจใหม่เถิด” บทเรียน คำอุปมาของพระเยซู ตอนที่ 9 “แกะหาย” (13 นาที) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 ค่ายคจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์ เกาะสมุย   เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน “ทูตสวรรค์” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“พระคัมภีร์เดิมพูดถึงทูตสวรรค์ 108 ครั้ง พระคัมภีร์ใหม่ 165 ครั้ง รวมเป็น 273 ครั้ง แสดงว่ามีจริง และมีบทบาทสำคัญพอสมควร เรื่องทูตสวรรค์ เรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณ ไม่อาจเข้าใจได้ด้วย ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ต้องเข้าใจผ่านการเปิดเผยผ่านพระคำของพระเจ้า” บทเรียน โดย...

คำเทศนา “ประตูแห่งความรอด” ลก. 13:24 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ความรอดทั้งหมดเป็นมาจากพระเจ้า แต่การพินาศของใครสักคน มาจากตัวเขาเอง เกิดจากการตอบสนองของเขา” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ประตูแห่งความรอด” ลก. 13:24 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 คจ.น้ำพุแห่งชีวิต   เสียงคำสอน MP3...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 4 ยืนหยัดในความเชื่อ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 ยืนหยัดในความเชื่อ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways4-Stayinfaith.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...