Select Page

บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี ตอนที่ 7 : “กุญแจแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“คริสเตียนสามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ไม่ยากเลย” บทเรียน พระธรรมฟิลิปปี โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 7 : “กุญแจแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” (12 นาที) วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6   เสียงคำสอน MP3...

ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ : 5 ขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง ตอนที่สอง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 ขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง ตอนที่สอง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/AboundingLife(Thai)/Aboundinglife5-Askingwithrightmotives2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำเทศนา “พระเยซูเป็นความหวังเดียวของเรา” อฟ.1:7-12 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“การพยายามเติมเต็มชีวิตด้วยอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พระเจ้า ในที่สุดจะพบแต่ความว่างเปล่า” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเยซูเป็นความหวังเดียวของเรา” อฟ.1:7-12 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

อาณาจักรของพระเจ้า : 1 แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheKingdomOfGod(Thai)/ThekingdomofGod1-SeekingfirstGodskingdom.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

เสริมสร้างการรับใช้ : 2 รู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 รู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment2-KnowwhoyouareinChrist.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

อธิษฐานเผื่อลูกหลาน : 1 ต่อเนื่องตระกูลแห่งความเชื่อ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 ต่อเนื่องตระกูลแห่งความเชื่อ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/PrayingForYourOffspring(ThaiMP3)/Prayingforyouroffspring1-Unbrokenlineoffaith.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...