Select Page
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 1 ความรักนั้นก็อดทนนาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 1 ความรักนั้นก็อดทนนาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 ความรักนั้นก็อดทนนาน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/LearningToTrulyLove(Thai)/Learningtotrulylove1-Loveispatient.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 1 ความรักนั้นก็อดทนนาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 7 ตอบสนองต่ออคติและการแบ่งชนชั้นอย่างไร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 ตอบสนองต่ออคติและการแบ่งชนชั้นอย่างไร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter7-HowtorespondtoprejudiceDiscrimination.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 8 ถวายด้วยใจสมัครเพื่อสร้างคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 8 ถวายด้วยใจสมัครเพื่อสร้างคริสตจักร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ถวายด้วยใจสมัครเพื่อสร้างคริสตจักร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod8-GivingwillingtobuildGodschurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 1 ความรักนั้นก็อดทนนาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 6 เลือกรัก และไม่มีอคติหรือแบ่งชนชั้น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 เลือกรัก และไม่มีอคติหรือแบ่งชนชั้น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter6-Lovenotprejudiceordiscrimination.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 1 ความรักนั้นก็อดทนนาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ฉายแสงลักษณะชีวิตที่ดีเยี่ยม | 5 ผู้มีใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

5 ผู้มีใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/ShiningExcellentCharacter(Thai)/ShiningExcellentCharacter5-Thegenerouswillprosper.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...
เรียนที่จะรักอย่างแท้จริง | 1 ความรักนั้นก็อดทนนาน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 14 จงควบคุมความติดแง่ลบทุกประเภท โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

14 จงควบคุมความติดแง่ลบทุกประเภท http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/Keystosuccess14-Takecontrolofeverynegativethought(T).mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...