Select Page

บทเรียน เรื่อง “ยอมฟังกันและกัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์” บทเรียน เรื่อง “ยอมฟังกันและกัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ค่ายส่วนกลาง คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ค่ายหนึ่งเดียวกัน เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน เรื่อง “สิทธิอำนาจ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ท่าทีต่อสิทธิอำนาจจะเป็นตัวกำหนดว่า พระพรจะเข้าใกล้หรือห่างไกลจากชีวิตของเรา” บทเรียน เรื่อง “สิทธิอำนาจ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ค่ายส่วนกลาง คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ต่ายหนึ่งเดียวกัน เสียงคำสอน MP3...

บทเรียน เรื่อง “ปาฏิหารย์แห่งรัก” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ความรักที่เรามีต่อพระเจ้า และมีต่อพี่น้องนั้น เกิดขึ้นโดยปาฏิหารย์” บทเรียน เรื่อง “ปาฏิหารย์แห่งรัก” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ค่ายส่วนกลาง คจ.ใจสมาน สุขุมวิท ต่ายหนึ่งเดียวกัน   เสียงคำสอน MP3...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 6 ยินดีต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้น ตอนจบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

6 ยินดีต่อชัยชนะที่จะเกิดขึ้น ตอนจบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways6-Rejoicinginthecomingvictory2.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

บทเรียน เรื่อง “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดขึ้นในครอบครัวของเรา เมื่อเราหว่านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้า” บทเรียน เรื่อง “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ค่ายส่วนกลาง คจ.ใจสมาน สุขุมวิท...

คำเทศนา “คำอธิษฐานที่เปลี่ยนชีวิต” มธ. 6:9-13 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“บางครั้ง ทำไมการอธิษฐานของเราดูเหมือนแสนจะน่าเบื่อ และราวกับว่าคำอธิษฐานนั้น ไปไม่ถึงพระบิดา มันลอยไม่พ้นเพดานด้วยซ้ำไป” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “คำอธิษฐานที่เปลี่ยนชีวิต” มธ. 6:9-13 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 ห้องประชุมอธิษฐาน คจ.ใจสมาน...