Select Page

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่2 : “ศาสนา & ชีวิตคริสเตียน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

หลักสูตรวิชา ชีวิตคริสเตียน ตอนที่2 : “ศาสนา & ชีวิตคริสเตียน” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 พระคริสตธรรมเชียงใหม่.   เสียงคำสอน MP3...

ฉันจะมีชีวิตและไม่ตาย : 1 พระพรทุกแบบ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 พระพรทุกแบบ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/IwillLiveAndNotDie(Thai)/Iwillliveandnotdie1-Everyblessing.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...

คำเทศนา “พระเยซู ช่วยด้วย” มาระโก 10:46-52 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ผู้ที่มาหาพระเยซู พระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเขาเลย” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “พระเยซู ช่วยด้วย” มาระโก 10:46-52 รายการวันคริสตมาส วันเสาร์ที่ 22 ธันวาม 2018 คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

พระพรในครอบครัว : 1 ผูกพันตัวในครอบครัวของพระเจ้า โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

1 ผูกพันตัวในครอบครัวของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/HouseholdBlessing(Thai)/Householdblessing1-Committoyourspiritualfamily.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 12 เข้าหลักชัยด้วยใจยินดี โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

12 เข้าหลักชัยด้วยใจยินดี http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways12-Finishmyracewithjoy.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

คำเทศนา “วางใจ…มีชีวิต” ยอห์น 3:16 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“บางคนเป็นเพียงคริสศาสนิกชนเท่านั้น แต่เขาไม่รู้จัก หรือ เข้าใจ ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง เขาคิดไปเองว่ารู้จัก แต่ความจริงแล้ว ในชีวิตของเขาช่างห่างไกลจากชีวิตที่พระเยซูพูดถึงนี้เหลือเกิน” คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “วางใจ…มีชีวิต”...