Select Page
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 2 ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 2 ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

2 ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/WalkAndLiveInTheSpirit(Thai)/WalkandLiveintheSpirit2-LiveaccordingtotheHolySpirit.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews9-Godwillpayyouback.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 2 ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

กุญแจสู่ความสำเร็จ | 11 สติปัญญาในการแก้ไขความขัดแย้ง โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

11 สติปัญญาในการแก้ไขความขัดแย้ง http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/KeystoSuccess(Thai)/Keystosuccess11-Wisdominmanagingconflicts.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
ดำเนินชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ | 2 ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

สร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง | 48 ความรักในคริสตจักรท้องถิ่น โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

48 ความรักในคริสตจักรท้องถิ่น http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/BuildingFirmFoundations(Thai)/BuildingFirmFoundations48-Loveinalocalchurch.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 9 พระเจ้าแห่งการจ่ายคืนและกู้คืน  โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

คำสอนชุด “ข่าวดี” ตอนที่ 8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

8 ฤทธิ์เดชที่ทำให้ท่านพิชิตปัญหาได้ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheGoodNews/TheGoodNews8-Godspowertoconqueryourproblems.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...
เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า ตอนที่ 4 ฝึกลูกของท่านให้รักคริสตจักรของพระเจ้า โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

เลี้ยงลูกด้วยวิธีของพระเจ้า ตอนที่ 4 ฝึกลูกของท่านให้รักคริสตจักรของพระเจ้า โดย อาจารย์วรุณ เลาหประสิทธิ์

4 ฝึกลูกของท่านให้รักคริสตจักรของพระเจ้า http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RaisingkidsGodlyways(MP3)/RaisingkidsGodlyways4-TrainyourchildrentoloveGodschurch.mp3 Download   เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร...