Select Page

คำสอนชุด พระนิเวศ ตอนที่ 7 รับใช้โดยช่วยเหลือในพระนิเวศ โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 รับใช้โดยช่วยเหลือในพระนิเวศ http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/TheHouseOfGOD(Thai)/ThehouseofGod7-Serveintheministryofhelps.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

เสริมสร้างการรับใช้ : 7 คุณมีคุณค่ามากในสายพระเนตร โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

7 คุณมีคุณค่ามากในสายพระเนตร http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/MinistryEnrichment(Thai)/Ministryenrichment7-YouarepreciousinGodssight.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...

อพยพ ตอนที่ 32 : “ยุทธศาสตร์ แห่งพระพร” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ถ้าเราทำตามยุทธศาสตร์ของพระเจ้า ทุกที่ที่เราไป ที่นั่นเราจะรับพระพร” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 32 : “ยุทธศาสตร์ แห่งพระพร” (20 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

อพยพ ตอนที่ 31 : “3 เทศกาล แห่งพระพร” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“แผนการของพระเจ้าสุดลึกซึ้ง เราจะเริ่มสังเกตได้ เมื่อเชื่อมพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีรืใหม่เข้าด้วยกัน” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 31 : “3 เทศกาล แห่งพระพร” (14 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่...

อพยพ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“จะเกิดอะไรขึ้นหากพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้มนุษย์มีสะบาโต?” บทเรียน พระธรรมอพยพ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ตอนที่ 30 : “สะบาโต พระพร 2 เท่า” (12 นาที) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2017 พระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่   เสียงคำสอน MP3...

จงชื่นชมยินดีเสมอ : 13 ความชื่นชมยินดีนำชัยชนะมาให้เรา โดย อจ.นพ.วรุณ เลาหประสิทธิ์

13 ความชื่นชมยินดีนำชัยชนะมาให้เรา http://www.varunrevival.org/wp-content/uploads/psvarun/ThaiSermons/RejoiceAlways(ThaiMP3)/Rejoicealways13-Joybringsvictory.mp3 Download เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คำสอนนี้จะเป็นพระพร ต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่าน...